Wednesday, August 11, 2010

Langkah-langkah Mengatasi Masalah Remaja Lari Rumah

PERANAN IBU BAPA....

  1. Ibu bapa mestilah memerhati setiap gerak - geri atau pergerakan anak mereka. adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk sentiasa mengikuti perkembangan diri anak - anak remaja mereka. Ibu bapa juga harus mengetahui rakan - rakan anak mereka dan memastikan mereka berkawan dan bergaul dengan orang yang mempunyai kedudukan moral yang baik.Pergaulan bebas sudah sinonim dalam masyarakat akan membuatkan anak -anak mudah terpengaruh untuk terlibat dalam masalah sosial seandainya ibu bapa membiarkan anak - anak mereka tanpa tempat bergantung.
  2. Ibu bapa perlu menghulurkan kasih sayang yang tidak berbelah bahagi kepada anak - anak. hal ini demikian kerana remaja merupakan golongan yang inginkan perhatian. Andai kata mereka ketandusan kasih sayang sudah pasti mereka akan melepaskan diri dari kelompok keselesaan. maa berlakulah kes remaja lari dari rumah.
  3. Ibu bapa perlu meluangkan masa bersama anak - anak.Tamsilannya, ibu bapa boleh membawa anak - anak menjalankan aktiviti kerohanian, melancong dan beriadah. hal ini cuukup bertepatan dengan langkah Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat yang telah mengishtiharkan hari sabtu dan ahad kepada semua pegawai kerajaan supaya mereka dapat menghabiskan waktu cuti bersama anak - anak.  
  4. Ibu bapa perlu menjadi role model kepada anak -anak dengan memberi keyakinan, keberanian, mewujudkan sifat positif terhadap masalah, emosi dan keputusan. Selain itu, tingkatkan penghayatan anak - anak terhadap agama, nilai murni, motivasi, melatih anak cara bersopan, prinsip - prinsip akauntibiliti, tepati janji, berketrampilan, menunjukkan keperibadian yang mulia, amanah, sanggup menerima kelemahan diri serta potensi anak.

PERANAN SEKOLAH........

  1. Menambahkan aktiviti - aktiviti berteraskan akademik dan separa akademik seperti kokurikulum.
  2. Perubahan - perubahan teknik pengajaran seperti penggunaan komputer, video, bantuan alat pandang dan teknik pengajaran luar kelas. Ianya juga haruslah dikawal setiap penggunaan teknologi pada masa kini dari mengelakkan remaja menyalah gunakan teknologi tersebut.
  3. Mewujudkan sistem perundangan di sekolah dan merujuk masalah disiplin kepada pihak polis supaya kes disiplin dapat dikawal.
  4. PIBG perlu bekerjasama dengan pihak sekolah. dengan mengadakan pertemuan lebih kerap antara ibu bapa dan guru khasnya bagi pelajar yang bermasalah. Ibu bapa harus menerima teguran guru dengan sikap terbuka dan positif.
  5. Kaunseling diperingkat sekolah adalah penting dalam membantu remajamengatasi masalah mereka. Kaunselor - kaunselor yang berkelayakan dan berpengalaman dilantik dalam memantapkan perlaksanaan dan keberkesanan kaunseling tersebut.
                                                                         nukilan Amrina Nasiha Nordin (207601)

                                  

2 comments: